Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“

Ovim dokumentom mijenja se Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere II.10. „Akvakultura koja osigurava usluge zaštite okoliša“ („Narodne novine“, broj 46/20, 86/21 i 2/23 ), odnosno mijenjaju se određene odredbe u smislu dodatnih pojašnjenja, unaprjeđenja i usklađivanja sa nalazima i preporukama iz revizije koju je provelo Tijelo za reviziju u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014͘.-2020.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.4.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23822