Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu

Zakonski temelj za donošenje predmetnog prijedloga Pravilnika sadržan je u odredbama članka 11. stavka 1. točaka 2. i 6. i stavka 2, članka 13. stavka 8. točaka 1., 2. i 3., članka 16. stavaka 4. i 5., članka 17. stavka 5., članka 44. stavka 4., članka 46. stavka 4., te članka 47. stavka 5. Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine”, br. 63/2019). Predloženim prijedlogom Pravilnika obuhvaćena je cjelokupna problematika vezana uz obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim, kopnenim vodama Republike Hrvatske, odnosno na rijekama Savi i Dunavu. Predloženim prijedlogom Pravilnika propisuju se: obrazac i sadržaj povlastice za gospodarski ribolov te zahtjeva za izdavanje povlastice, oblik, sadržaj i način vođenja upisnika o izdanim povlasticama, program i način polaganja ribarskog ispita u slatkovodnom ribarstvu, visina troškova polaganja ribarskog ispita i visina naknade za rad u povjerenstvu, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribarskom ispitu te oblik, sadržaj i način vođenja upisnika izdanih uvjerenja o položenom ribarskom ispitu, konstrukcijsko-tehnička obilježja, označavanje, način upotrebe i namjena pojedinih vrsta ribolovnih alata i opreme za ribolov, oblik, sadržaj i način vođenja popisa ulova u gospodarskom ribolovu, oblik, sadržaj i način dostavljanja podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu, dopuštena godišnja količina zadržanog ulova u gospodarskom ribolovu po ribolovnim područjima i pojedinim vrstama riba, broj povlastica po ribolovnim područjima u kojima je dopušteno obavljanje gospodarskog ribolova, visina iznosa i način uplate godišnje naknade za gospodarski ribolov i oblik i način vođenja evidencije o uplatama naknade za gospodarski ribolov i obrazac izvješća o uplati naknade za gospodarski ribolov.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.11.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18843