Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja

Donošenje izmjena posebnih propisa koji uređuju djelokrug inspekcijskih poslova koji se prenose na novoustrojeno inspekcijsko tijelo.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.1.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10066