Savjetovanje s javnošću za Prijedlog izmjena i dopuna Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

Ovom izmjenom i dopunom postojeći pravni okvir za provedbu Školske sheme usklađuje se s dopunama europskog zakonodavstva u ovom području te smjernicama Europske komisije za njezinu provedbu i to u dijelu jasnije definicije mjera (sadržaja i ciljeva) koje se provode, preporučenih količina proizvoda po učeniku, liste prihvatljivih proizvoda, kriterija odabira dobavljača, najviše prihvatljive cijene proizvoda, praćenja i ocjenjivanja te proračuna za provedbu, sa ciljem dodatne prilagodbe stvarnim mogućnostima provedbe, jasnijeg definiranja uloga i povećanju uspješnosti sudjelovanja dionika u provedbi, promoviranja i približavanja sadržaja i smisla Školske sheme korisnicima (djeci, roditeljima, široj javnosti) što bi, u konačnici trebalo utjecati na povećanje iskorištenja dodijeljenih financijskih sredstava za provedbu. Navedeno se posebno odnosi na poštivanje načina odabira dobavljača i s njim povezane kvalitete proizvoda, potrebe da se osigura kontinuitet i kvaliteta opskrbe pretendirajući na povećanje broja dobavljača i njihove kompetitivnosti sa svrhom unaprjeđenja svih kriterija vezanih za isporuku i konzumiranje proizvoda. Kako bi se povećao broj dobavljača i uključili lokalni proizvođači (OPG-ovi s registriranom dopunskom djelatnošću, braniteljske zadruge i proizvođačke organizacije), u tekstu Nacionalne strategije dodaju se kriteriji za odabir dobavljača kojima će osigurati dodatno kvalitativno rangiranje proizvođača/dobavljača koji sudjeluju u programu Školske sheme. Također, u tekst Nacionalne strategije dodaju se nova poglavlja unutar kojih su navedene mjere Programa školske sheme (distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, prateće obrazovne mjere, mjere promocije, mjere praćenja i ocjenjivanja programa), najviše prihvatljive cijene za navedene proizvode te pripadajući proračun.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.5.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16568