Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture – kompenzacija"

Ovim dokumentom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture-kompenzacija“ u okviru prioriteta Europske unije „Poticanje stavljanja na tržište i prerade“, u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020., a radi pružanja potpore u obliku naknade za izgubljeni prihod i dodatne troškove do kojih je došlo radi poremećaja tržišta uzrokovanog agresivnim ratom Rusije protiv Ukrajine i njegovim učincima na lanac opskrbe proizvodima ribarstva i akvakulture u Republici Hrvatskoj. Troškovi energenata i sirovina koji su porasli i dosegli vrlo visoke razine u značajnoj mjeri doveli su do porasta ukupnih troškova poslovanja u sektoru ribarstva i akvakulture, čemu izrazito doprinose i ratna zbivanja u Ukrajini, a sve ukazuje da će se takav trend nastaviti i u narednom razdoblju. Ova situacija se izrazito negativno odražava u sektoru ribarstva i akvakulture, gdje osobito rastući troškovi cijena pogonskih goriva koje se koristi u ribarstvu, troškovi električne energije u preradi proizvoda ribarstva i akvakulture te riblje hrane u akvakulturi značajno opterećuju likvidnost te ugrožavaju održivost radnih mjesta u sektoru. Mjera za čiju provedbu se donosi ovaj propis dio je paketa pomoći Vlade Republike Hrvatske kako bi se financijski pomoglo sektoru, prvenstveno u smislu osiguravanja likvidnosti te očuvanju radnih mjesta, uslijed kontinuirano rastućih troškova poslovanja uslijed poremećaja tržišta uzrokovanog agresivnim ratom Rusije protiv Ukrajine i njegovim učincima na lanac opskrbe proizvodima ribarstva i akvakulture.

Savjetovanje je otvoreno do: 4.11.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=22130