Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)

Prijedlog Pravilnika sadrži sljedeće elemente: 1. Raspodjela kvote 2. Plaćanje naknade od 1 EUR/kg za dodijeljenu kvotu za ribolov plutajućim parangalom (u roku od 60 dana od prihvaćanja kvote) i plaćanje iskorištene količine za panulu i odmet do 31. prosinca tekuće godine 3. Uvjeti za upis u ICCAT registar i uvjeti za obavljanje ribolova 4. Uvjeti za autorizaciju plovila 5. Postupak ustupanja kvote drugom plovilu 6. Prebacivanje ribolovnog alata na drugo plovilo 7. Korištenje prilova 9. Popis iskrcajnih mjesta 10. Minimalnu iskrcajnu veličinu 11. Ograničenja ribolovnog napora

Savjetovanje je otvoreno do: 9.4.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7209

Obrazloženje:

Sukladno članku 15. stavku 3. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“br. 62/17.) za vrste koje podliježu ograničenjima ulova, ministar Odlukom donosi popis plovila koja smiju obavljati ribolov. Stoga je potrebno objaviti Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) koji propisuje kriterije i uvjete za raspodjelu kvote po plovilima, a koji će biti navedeni u Odluci. Izradi Prijedloga pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) prethodio je sastanak sa predstavnicima udruženja ribara koja obavljaju ribolov igluna na kojem je dogovoren okvir upravljanja ovim stokom. Uzimajući u obzir da je ICCAT preporukom 16-05 zabranjen ribolov igluna od 1. siječnja do 31. ožujka, provesti će se skraćeni postupak e-savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, u trajanju od 5 dana kako bi procedura prihvaćanja i ustupanja kvote koja će dovesti do konačnog popisa plovila mogla započeti što je moguće prije te kako bi ribari mogli iskorištavati kvotu što duži period. Provedba savjetovanja u trajanju od 30 dana ribarima bi uvelike skratila ribolovnu sezonu što bi potencijalno moglo dovesti u pitanje opravdanost zahtjeva RH za povećanje dodijeljene kvote.