Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Strategije poljoprivrede do 2030. godine

Strategija poljoprivrede za razdoblje do 2030. uzima u obzir strateške smjernice iz Nacionalne razvojne strategije i predstavlja okvir za intervencije u sektoru u okviru Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2021.-2027. Sve aktivnosti u sklopu Strategije poljoprivrede za razdoblje do 2030. doprinosit će širim razvojnim ciljevima Hrvatske, između ostalih i teritorijalnom razvoj ruralnih područja. Sve aktivnosti planirane ovim dokumentom u skladu su s novim smjerovima Europske unije u okviru Zelenog plana, Strategije „Od polja do stola“ i Strategije bioraznolikosti. Osnovni je zahtjev Strategije poljoprivrede za razdoblje do 2030. učinkovitije korištenje javnih sredstava kroz bolje usmjeravanje poljoprivrednih potpora i sredstava za ruralni razvoj. Hrvatska ima potencijal unaprijediti svoj poljoprivredni sektori i ruralno gospodarstvo, stoga ovaj dokument daje smjernice i provedbene mehanizme koji će voditi proces transformacije i pomoći zemlji da pretvori svoj poljoprivredni sektor u pokretač gospodarskog rasta. Strateška vizija za poljoprivredu oblikovana je u četiri strateška cilja: 1) povećanje produktivnosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene; 2) jačanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora; 3) obnova ruralnog gospodarstva i unaprjeđenje uvjeta života u ruralnim područjima; i horizontalni cilj 4) poticanje inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Svaki od strateških ciljeva povezan je s nekom od razvojnih potreba hrvatske poljoprivrede. Da bi se one ispunile, osmišljene su intervencije prikazane u planu provedbe. Aktivnosti će se realizirati putem ciljanih mjera financiranih iz državnog proračuna Republike Hrvatske ili sredstava proračuna Europske unije u skladu s budućim Strateškim planom za Zajedničku poljoprivrednu politiku.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.4.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=16231