Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Ministarstvo poljoprivrede poziva zainteresiranu javnost da se odazove savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 2022. do 2026. godine. Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 2022. do 2026. godine. Prijedlogom Programa komasacije poljoprivrednog zemljišta se utvrđuju izvori financiranja, okvirni iznos dostupnih financijskih sredstava, okvirna površina zemljišta na kojoj je moguće provesti komasaciju uz dostupna financijska sredstva, razdoblje za provedbu komasacije u skladu s navedenim podacima, pravila i mjere za provedbu programa kao i mjerila za odabir određenog područja radi ispunjenja važećeg programa, te uvjeti, kriteriji i način korištenja financijskih sredstava (alokacija). Predviđeni rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske je do 8.10.2022. Radi provedbe postupaka komasacije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine, reformske mjere Unaprjeđenje sustava za restrukturiranje poljoprivrednog zemljišta i komasacija kojim su utvrđeni rokovi, rok za dostavu komentara na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je 8 dana. Savjetovanje je otvoreno do: 8.10.2022.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.10.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21947