Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

Nacrt Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele državne kvote i trajne individualne kvote u 2018. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) sadrži: - definiranje pojmova vezanih uz kvotu te načela raspodjele iste - vremenske zabrane korištenja pojedinih ribolovnih alata - kriterije za ostvarivanje prava na dodjelu Državne kvote za 2018. godinu - raspodjelu Državne i Trajne individualne kvote na gospodarski ribolov i negospodarski ribolov kao i na potkategorije gospodarskog i negospodarskog ribolova u 2018. godini - popis plovila s ostvarenim pravom na Trajnu individualnu kvotu namijenjenu za ribolov plivaricama tunolovkama u 2018. godini - popis plovila s ostvarenim pravom na Trajnu individualnu kvotu namijenjenu za ribolov udičarskim alatima u 2018. godini - popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu namijenjenu za ribolov plivaricama tunolovkama u 2018. godini - popis plovila koja mogu ostvariti pravo na Državnu kvotu namijenjenu za ribolov udičarskim alatima u 2018. godini. - uvjete i rokove za ustupanje Trajne individualne i Državne kvote - maksimalnu ulaznu količinu divljih tuna iz ulova ostvarenog u okviru kvote dodijeljene Republici Hrvatskoj, po pojedinom ovlašteniku povlastice u 2018. godini.

Savjetovanje je otvoreno do: 16.1.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6766