Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

U Pravilniku se predlaže izmjena roka za podnošenje zahtjeva za potporu, rok se planira produljiti do 1. listopada 2020. godine.
 
Savjetovanje je otvoreno do: 21.5.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: 
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14187