Savjetovanje s javnošću za prijedlog Pravilnika o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima

Pravilnikom o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima određuju se područja s prirodnim i ostalim ograničenjima u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 i Uredbe (EU) br. 1307/2013 (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 2021/2115). Status pripadnosti područjima s prirodnim i ostalim ograničenjima utvrđen je na razini jedinica lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) temeljem »Studije određivanje područja sa prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima s kalkulacijama uz utvrđivanje vrijednosti kontekst indikatora broj 41 ,,Organska tvar u tlu" i broj 42 ,,Erozija tla vodom" za programsko razdoblje 2021.-2027.« za potrebe provedbe intervencija Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. - 2027. godina. Područja s prirodnim i ostalim ograničenjima razvrstavaju se na sljedeće kategorije: a) gorsko planinska područja – GPP b) područja sa značajnim prirodnim ograničenjima – ZPO c) područja s posebnim ograničenjima – PPO.

Savjetovanje je otvoreno do: 27.2.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23361