Savjetovanje s javnošću za Prijedlog nacrta Pravilnika o žitaricama i proizvodima od žitarica

Pravilnikom o žitaricama i proizvodima od žitarica propisuju se opći zahtjevi kvalitete za žitarice namijenjene krajnjem potrošaču za neposrednu konzumaciju kao i proizvode od žitarica koji se stavljaju na tržište, a odnose se na: nazive, definicije i opće zahtjeve kojima moraju udovoljavati, vrstu i količinu sastojaka te drugih tvari koje se koriste u proizvodnji i preradi te dodatne zahtjeve označavanja. Novim Pravilnikom definira se maksimalno dozvoljena razina soli u pecivima te nove razine za maksimalno dozvoljeni udio soli u kruhu, što je nastavak provedbe Strateškog plana za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli u Republici Hrvatskoj 2015. - 2019., prema kojem je Ministarstvo poljoprivrede zaduženo za donošenje zakonodavnog okvira koji regulira udio soli u pojedinim kategorijama hrane. Pravilnikom se također definira pojam „svježi“ za nepretpakirane pekarske proizvode i jasnije se propisuju definicije određenih proizvoda (npr. tjestenina) u cilju ujednačene primjene i službene kontrole ove kategorije proizvoda te dodatni zahtjevi kvalitete za pojedine pekarske proizvode.

Savjetovanje je otvoreno do: 10.5.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=20570