Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023.

Ovim Pravilnikom propisuje se provedba Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. donosi se sa svrhom unaprjeđenja provedbe Školske sheme u Republici Hrvatskoj u skladu s planiranim izmjenama i dopunama temeljnog akta (Nacionale strategije), a osobito u pogledu učinkovitijeg iskorištenja sredstava dodijeljenih od strane Europske komisije za njezinu provedbu, povećanja njezine vidljivosti te postizanja svrhovitosti i učinaka provedbe, u skladu sa zadanim indikatorima uspješnosti provedbe navedenima u Nacionalnoj strategiji. Najznačajnije odredbe predmetnog Pravilnika odnose se na proširenje liste prihvatljivih proizvoda s namjerom uključivanja većeg broja dobavljača i proizvoda iz različitih sektora poljoprivredne proizvodnje, skraćivanja trajanja distribucije u dijelu Sheme voća i povrća proizvoda zbog povišenja iznosa financijskih sredstva po učeniku po danu provedbe, što će posljedično utjecati na postizanje većeg učinka u provedbi, povećati vidljivost Sheme i svrhu njezine provedbe kod učeničke populacije, uvođenje ugovornih odnosa između obrazovne ustanove i dobavljača te uvođenje najviše prihvatljive cijene proizvoda koji se distribuiraju sa svrhom transparentnog i svrhovitog korištenja proračunskih sredstava i sl.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.7.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=17018