Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.6. „Diversifikacija i novi oblici prihoda“

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.6. „Diversifikacija i novi oblici prihoda“ u sklopu provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., koja podrazumijeva dodjelu potpore za ulaganja koja doprinose diversifikaciji prihoda ribara i to kroz razvoj komplementarnih djelatnosti ribara koje se odnose na ribarevu osnovnu djelatnost, uključujući ulaganja u plovilo, udičarski turizam, restorane, okolišne usluge u području ribolova i obrazovne aktivnosti o ribolovu. Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESI fondovi), Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo, Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture te provedbenim i delegiranim aktima koji iz istih proizlaze.

Savjetovanje je otvoreno do: 31.8.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5797