Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2., Podmjere 19.3. i Podmjere 19.4. unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER« iz PRR RH 2014. – 2020.

Ovim se Pravilnikom postiže jasnije definirana te time i kvalitetnija provedba Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar Mjere 19. „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. U okviru Podmjere 19.2., Podmjere 19.3. i Podmjere 19.4. potpora se dodjeljuje za tip operacije „19.2.1. Provedba operacija unutar CLLD strategije“, tip operacije „19.3.1. Priprema aktivnosti projekta suradnje“ i „19.3.2. Provedba aktivnosti projekta suradnje“ i tip operacije „19.4.1. Tekući troškovi i animacija\".

Savjetovanje je otvoreno do: 25.4.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7242

Obrazloženje:

Ovim se Pravilnikom postiže jasnije definirana te time i kvalitetnija provedba Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar Mjere 19. „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
U okviru Podmjere 19.2., Podmjere 19.3. i Podmjere 19.4. potpora se dodjeljuje za tip operacije „19.2.1. Provedba operacija unutar CLLD strategije“, tip operacije „19.3.1. Priprema aktivnosti projekta suradnje“ i „19.3.2. Provedba aktivnosti projekta suradnje“ i tip operacije „19.4.1. Tekući troškovi i animacija“.
S ciljem poštivanja rokova iz Plana objave natječaja, odnosno učinkovitijeg iskorištavanja sredstava koja su korisnicima na raspolaganju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj savjetovanje je otvoreno do: 25.04.2018.