Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća

Prijedlogom nacrta Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća donosi se na temelju novog Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, te se usklađuje sa odredbama Provedbene Direktive Komisije (EU) 2021/971 i Direktive Vijeća 2002/55/EZ. Prijedlog Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća propisuje uvijete i način proizvodnje sjemena povrća, provedbu službenog nadzora, pakiranja, plombiranja i označavanja sjemena povrća, a sve u skladu s odredbama marketinških Direktiva. Provedbena direktiva 2021/971 mijenja osnovnu marketinšku direktivu u pogledu upotrebe biokemijskih i molekularnih tehnika (BMT). U okviru certifikacije nadležna tijela za certifikaciju provode vizualna fenotipska promatranju u polju. Upotreba BMT tehnika tijelima za certifikaciju omogućuje da identificiraju biljnu sortu na temelju laboratorijske analize umjesto vizualnog fenotipskog promatranja bilja na polju.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.8.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=21243