Obavijest korisnicima o izmjeni pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom bez prethodne procedure savjetovanja

Izmjena Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom sadrži izmjenu članka 9. stavka 1. na način da se produžuje razdoblje zabrane obavljanja ribolova u kanalskim područjima radi zaštite mlađih godišnjih klasa sa 31. ožujka na 31. prosinca. Prijedlog propisa nije upućen u postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnosti sukladno proceduri, međutim zatraženo je prethodno mišljenje od članova Hrvatske gospodarske komore (HGK) i Hrvatske obrtničke komore (HOK) koji nisu imali primjedbi na Prijedlog izmjene pravilnika. Također, u srijedu 28. ožujka 2018. godine održan je sastanak sa svim zainteresiranim ovlaštenicima povlastica autoriziranim za ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom , odnosno sa ribarima na koje se ova odredba direktno odnosi te navedeni nisu iskazali primjedbe. Napominjemo da Uprava ribarstva redovito organizira ovakav oblik sastanka na koji nisu pozvani samo predstavnici, već svi zainteresirani ribari kako bi ribare upoznalo sa mjerama koje je potrebno donijeti i donose se zajednički prijedlozi za provedbu istih. Termin sastanka ovisi o razdoblju punog mjeseca, jer tada ribari ne obavljaju ribolov i mogu sudjelovati na sastanku.

Imajući u vidu da bi provođenje procedure e- savjetovanja u ovom slučaju u kratkom roku moglo poništiti učinke regulacije ribolova koje Republika Hrvatska provodi već dugi niz godina, Uprava ribarstva se odlučila direktno obratiti ribarima za mišljenje te nažalost nije bila u mogućnosti ispoštovati proceduru savjetovanja sa zainteresiranom javnosti koja se nalaže.