Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o evidenciji sljedivosti za proizvode ribarstva i žive školjkaše

Donošenje ovoga Pravilnika u izravnoj je vezi s provedbom Nacionalnog programa reformi u tijelima državne uprave, gdje je u tijeku predlaganje mjera rasterećenja gospodarstva primjenom Standard Cost Model (SCM) metodologije kojom je planirana revizija troškova cjelokupne regulative za gospodarstvo. Pravilnik je vezan za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unijeUredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004., kako je posljednji put izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 218/2014) – u djelu koji se odnosi na opće uvjete za stavljanje u promet živih školjaka, odnosno Pravilnikom se u svrhu osiguranja sljedivosti, utvrđuju posebna pravila o higijeni hrane životinjskog podrijetla odnosno proizvoda ribarstva i živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.6.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7431