Prijedlog Programa privremene izvanredne mjere potpore za očuvanje likvidnosti proizvođača tovnih svinja u Republici Hrvatskoj

Program privremene izvanredne mjere potpore za očuvanje likvidnosti proizvođača tovnih svinja u Republici Hrvatskoj izrađen je na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, broj 118/2018 i 40/2020), a skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51I, 22.2.2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 1408/2013).

Osnovni cilj ovog Programa je pružiti  financijsku pomoć najosjetljivijim proizvođačima tovnih svinja, sanirati dio njihovih gubitaka nastalih zbog trajnog poremećaja na tržištu uzrokovanog pandemijom bolesti COVID-19 i uslijed pojave afričke svinjske kuge u drugim državama članicama Europske unije, osigurati njihovu likvidnost i nastavak proizvodnje.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.12.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15628