Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze

Prijedlogom nacrta navedenog Pravilnika propisuju se uvjeti certifikacije reprodukcijskog sadnog materijala vinove loze, kategorije i uvjeti za pojedinu kategoriju u smislu podrijetla, autentičnosti sorte i podloge te vegetativne razvijenosti i zdravstvenog stanja, uvjeti proizvodnje sadnog materijala, postupak službenog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom, način i vrijeme prijave za nadzor, obrasci i dokumentacija, sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o izdanim certifikatima o sadnom materijalu, način i uvjeti pakiranja, plombiranja i označavanja sadnog materijala, uvjeti za uvoz i stavljanje na tržište sadnog materijala. U Pravilniku se preuzimaju odredbe Direktiva Vijeća 68/193/EEZ o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje vinove loze.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.3.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23405