Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu

Ovaj dokument sadrži izmjene i dopune trenutno važećeg Pravilnika, a u odnosu na odredbe vezane za iznos potpore. Naime, kako bi se izbjegla prekomjerna kompenzacija, Pravilnik je dopunjen odredbama kojima se definira najviši iznos državne potpore koju korisnik iz sektora akvakulture i/ili prerade proizvoda ribarstva i akvakulture može ostvariti na godišnjoj razini te je propisano da taj iznos ne može biti viši od iznosa prihoda od prodaje od djelatnosti odnosno sektora za koji se Zahtjev za potporu podnosi. Nadalje, izmjene i dopune Pravilnika odnose se na usklađivanja sa pravnom osnovom odnosno podrazumijevaju izmjene i dopune relevantnih odredbi vezano za akte koji se donose na temelju Pravilnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 7.1.2022.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=19422