Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.1. „Inovacije“

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.1. „Inovacije“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Predmet potpore su aktivnosti uvođenja ili razvoja novog ili značajno unaprjeđenih proizvoda i opreme, postupaka, tehnika te sustava upravljanja i organizacije vezano uz gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama, uključujući preradu i stavljanje na tržište proizvoda iz navedenih vrsta ribolova, a s ciljem jačanja inovacija u sektoru gospodarskog ribolova. Korisnik potpore u okviru ove mjere može biti vlasnik/ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru i slatkim vodama, pravna ili fizička osoba subjekt u poslovanju s hranom sukladno posebnom propisu, a koja je korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva iz gospodarskog ribolova na moru ili slatkim vodama, zajednički korisnik (organizacija/udruženje subjekata u ribarstvu priznati sukladno posebnim propisima ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu) i znanstveno tijelo.

Savjetovanje je otvoreno do: 5.2.2021.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15815