Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Obveza donošenja novog Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta proizlazi iz novog Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 118/18) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine. Prijedlogom novog pravilnika u odnosu na važeći omogućuje se poljoprivrednicima upis poljoprivrednog zemljišta u ARKOD isključivo uz pravno valjanu dokumentaciju o vlasništvu ili posjedu. Za zemljište koje je već upisano u ARKOD bez dokaza o vlasništvu ili posjedu poljoprivrednici imaju obvezu dostaviti dokaze o vlasništvu ili posjedu do 30. rujna 2019. godine, u protivnom će parcele biti brisane iz ARKOD sustava. Na ovaj način onemogućit će se daljnje zlouporabe i špekulacije prilikom upisa poljoprivrednog zemljišta u ARKOD te osigurati transparentnost sustava. Novim pravilnikom se uvode i tehnička unaprjeđenja ARKOD sustava na način da se uvodi korištenje „Sentinel satelitskih podataka“ koji predstavljaju skupove optičkih i radarskih podataka koji nastaju u sklopu Copernicus programa Europske unije u nadležnosti Europske agencije za okoliš (EEA) i Europske svemirske agencije (ESA), a koriste se za automatsku i pojedinačnu detekciju promjena na poljoprivrednim površinama u pravilnim vremenskim razmacima od 5 do 6 dana. Korištenjem novih tehnoloških rješenja omogućit će se bolja i učinkovitija kontrola korištenja poljoprivrednog zemljišta.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.4.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10612