Savjetovanje sa javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.22. „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.22 „Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. Predmet potpore su ulaganja s ciljem unaprjeđenja dodane vrijednosti i/ili kvalitete ulova. Korisnici potpore na temelju ovoga Pravilnika su vlasnici i/ili ovlaštenici povlastice za ribolov koji ostvaruju pravo na potporu s ciljem poticanja aktivnosti koje dodaju vrijednost proizvodima ribarstva, a posebno onima koje ribarima omogućuju samostalnu preradu i stavljanje na tržište vlastitog ulova, pakiranje i praćenje sljedivosti vlastitih proizvoda te inovativna ulaganja na plovilu. U odnosu na pravilnik koji se je primjenjivao za prvi provedeni natječaj u okviru ove mjere, ovaj Pravilnik sadrži dodatna pojašnjenja i unaprjeđenja u svrhu smanjenja administrativnog opterećenja korisnika.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.6.2020.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=14272