Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o dozvoli za akvakulturu

Ovim Prijedlogom Pravilnika propisuju se: 1. sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole za akvakulturu 2. sadržaj dozvole za akvakulturu 3. sadržaj zahtjeva za upis promjene podataka u dozvoli za akvakulturu 4. sadržaj i način vođenja Registra dozvola u akvakulturi . Pravilnik će omogućiti provedbu članka 10. Zakona o akvakulturi (Narodne novine, br. 130/17) na način da će detaljno propisati što treba sadržavati zahtjev za izdavanje dozvole za akvakulturu, kao i zahtjev za upis promjene podataka u dozvoli za akvakulturu, što treba sadržavati dozvola za akvakulturu, te na koji način će se voditi Registar dozvola u akvakulturi i koji se podaci unose u navedeni Registar.

Savjetovanje je otvoreno do: 25.1.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6771