Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Registru ribarske flote Republike Hrvatske

Tema savjetovanja je: Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o Registru ribarske flote Republike Hrvatske

Opis savjetovanja: Prijedlog Pravilnika o Registru ribarske flote Republike Hrvatske sadrži odredbe kojima je planirano propisati sadržaj i način vođenja Registra ribarske flote Republike Hrvatske i obvezu upisa svih ribarskih plovila koja se koriste u gospodarskom i malom obalnom ribolovu, kao i plovila u akvakulturi. Osim toga, prijedlogom pravilnika predviđaju se i odredbe o izgledu i načinu izdavanja Izvoda iz Registra ribarske flote, kao i odredbe o pravilima vezanima za raspolaganje pasivnim kapacitetom. Naime, člankom 40. stavkom 5. Zakona o morskom ribarstvu (\"Narodne novine\" br. 62/17.) propisano je kako se pasivni kapacitet izražen u tonaži (GT) i snazi (kW) odnosi na razliku kapaciteta između plovila upisanih u povlasticu u slučaju zamjene plovila novim plovilom manje snage i/ili manje tonaže ili zamjene porivnog stroja novim, ali manje snage. Pravilnikom se pak propisuju pravila i način ustupanja pasivnog kapaciteta drugim vlasnicima plovila koji žele kupiti motor veće snage ili zamijeniti plovilo većeg kapaciteta izražen u tonaži (GT) i snazi (kW).

Savjetovanje je otvoreno do: 29.11.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=9193