Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima i načinu rada ovlaštenih promatrača u ribarstvu

Pravilnik o uvjetima i načinu rada ovlaštenih promatrača u ribarstvu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) donosi u skladu sa čl. 48. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, br. 62/17, 14/19 i 30/23), radi potrebe reguliranja uvjeta i načina rada ovlaštenih promatrača za prikupljanje podataka i promatrača zaduženih za kontrolu u ribarstvu, ali i iz potrebe provedbe pravne stečevine Europske unije u vidu Uredbe (EU) 2017/1004, Delegirane odluke Komisije (EU) 2021/1167, Uredbe (EU) 2016/1627 i Uredbe Vijeća (EZ) 1224/2009 te ICCAT Preporuka 22-08 i 16-14. Dodatno, odredbe sadržane u Pravilniku o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote („Narodne novine“, br. 63/2022) koje se odnose na promatrače zadužene za kontrolu ukrcane na plovila za tegalj, stavljene su van snage 1. siječnja 2023. godine, te su iste prenesene u novi Pravilnik. Također, Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (u izradi) sadrži odredbu koja se odnosi na uzorkovanje igluna u gospodarskom ribolovu koje provode promatrači ovlašteni sukladno novom Pravilniku.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.4.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23772