Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

Glavni cilj prijedloga predmetnog Pravilnika je postepeni prelazak na elektronsku dostavu podataka za sve ribare izuzev malih obalnih ribara i u konačnici da u 2025. godini svi ribari dostavljaju elektronskim putem podatke. Daljnji ciljevi ovog pravilnika su objedinjavanje svih načina dostave podataka u jednom propisu, definiranje polja i naziva za unos podataka i propisivanje vremena dostave pojedinog podatka o ulovu i ribolovnoj aktivnosti. Prijedlogom Pravilnika jasnije se definira koja je grupa ovlaštenika povlastice (plovila) za obavljanje gospodarskog ribolova na moru, obvezna popunjavati koju vrstu dokumenta, tj. na koji način dostavlja dokumentaciju o ulovu. Nadalje, predlaže se datum nakon kojeg se dostavljena dokumentacija o ulovu neće uzimati u obzir, odnosno neće se unositi u baze podataka Uprave ribarstva niti više voditi u službenoj evidenciji Ministarstva te posljedično ni dostavljati nacionalnim i međunarodnim tijelima. Predloženi datum nakon kojeg se podaci više ne bi unosili u bazu podataka je 15. veljače tekuće godine za prethodnu godinu. Prijedlogom ovog pravilnika zadržavaju se postojeće odredbe prema kojima plovila od 12 i preko 12 metara moraju dostavljati podatke putem elektronskog očevidnika. Za plovila od 10 do 11,99 metara koja su već obvezna dostavljati podatke putem mOčevidnika sukladno posebnim propisima zadržava se navedena obveza te se propisuje da sva plovila u toj dužinskoj kategoriji moraju ispunjavati mobilnu aplikaciju mOčevidnik od 1. siječnja 2024. godine. Postoji i iznimka te plovila iz ove dužinske kategorije za koja ne postoji izričita obveza korištenja mOčevidnika mogu koristiti jednostavniju mobilnu aplikaciju mIzvješće. Ovo se odnosi na plovila koja koriste pasivne alate i kojima se ovakvom odredbom omogućava da koriste mIzvješće, iako su veća od 10 metara, čime im se značajno olakšava dostava podataka jer podatke popunjavaju prilikom polaska i povratka iz ribolova što nije slučaj sa mOčevidnikom gdje se podaci o naporu upisuju za vrijeme obavljanja ribolova, dakle u realnom vremenu. Sva plovila ispod 9,99 metara preko svega bi od 1. siječnja 2025. godine imaju obvezu dostave podatka putem aplikacije mIzvješće, izuzev onih plovila koja moraju koristiti mOčevidnik, izuzev malih obalnih ribara, kojih je oko 3.500 i koji bi nastavili dostavljati podatke o ulovu na tiskanim obrascima. Zaključno, od 1. siječnja 2025. godine oko 3.000 plovila bilo bi obuhvaćeno elektronskom dostavom podataka. Što bi značajno ubrzalo obrade podataka, pojednostavilo dostavu za korisnike, podaci će svi biti dostavljeni u propisanom roku i ujedno će nadzor biti značajno precizniji.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.9.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24838