Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Uredbe o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2022. godini

Prijedlogom Uredbe o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u 2022. godini utvrđuje se struktura raspodjele sredstava po mjerama za provedbu programa izravnih plaćanja za 2022. godinu. Do 2021. godine Uredbama o financijskoj strukturi omotnice za program izravnih plaćanja u pojedinoj proizvodnoj godini utvrđivala se struktura raspodjele sredstava osiguranih u državnom proračunu kojima se financirao program izravnih plaćanja u okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU i to u dijelu hrvatskog učešća ili dopunskih nacionalnih izravnih plaćanja. Od 2022. godine program izravnih plaćanja u potpunosti se financira iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP). Omotnica za izravna plaćanja za 2022. godinu koja se financira iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) iznosi 403.228.000 EUR i propisana je u Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1307/2013, dok je struktura raspodjele omotnice po mjerama iz programa izravnih plaćanja koja se financira iz istog fonda za 2022. godinu propisana Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2022/1161 оd 5. srpnja 2022. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2022. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća. Za financiranje programa izravnih plaćanja u 2022. godini iznos od 403.228.000 EUR planiran je u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu i u Državnom proračunu za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu na proračunskim aktivnostima A819058 ZPP – Izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima na izvoru 551 i na A865037 – Strateški plan 2023-2027 – Izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.3.2023.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=23549