Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

Ovim dokumentom mijenja se i dopunjuje trenutno važeći Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu („Narodne novine“, broj 27/19, 77/20, 74/22 i 8/23) koji se provodi u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. godine. Izmjene i dopune se odnose na usklađivanje propisa sa Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 30/23), a sukladno članku 11. toga Zakona, u smislu uvođenja odlučivanja o potpori rješenjem. Uz navedeno, izmjenom odredbe članka 37. stavka 4. kojom se propisuje rok za podnošenje zahtjeva za odobrenje promjena u operacijama, smanjuje se administrativno opterećenje nositelja projekata i Upravljačkog tijela u postupcima podnošenja i obrade navedenih zahtjeva. Naime, izmjenom ove odredbe omogućuje se podnošenje zahtjeva za odobrenje promjena najkasnije do podnošenja Zahtjeva za isplatu, umjesto do sada propisanog roka od 15 dana od nastanka promjene čime se omogućuje podnošenje jednog zahtjeva za odobrenje promjena za više promjena, a time i smanjuje broj zahtjeva koji se podnose i posljedično skraćuje vrijeme obrade tih zahtjeva. Nadalje, izmjenama i dopunama odredbi članka 39. i članka 47. uvode se iznimke od postupaka koje provode lokalne akcijske skupine u ribarstvu za zahtjeve za isplatu za operacije, a kojima se smanjuje opseg tih postupaka i njihovo vremensko trajanje u slučaju zahtjeva za isplatu koji se podnose nakon 31. prosinca 2023. godine vodeći računa o završetku provedbe Operativnog programa, rokovima za završne isplate korisnicima te rokove završnog ovjeravanja izdataka prema Europskoj komisiji.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.10.2023.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25170