Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere I.8.20. „Zaštita zdravlja, sigurnost i energetska učinkovitost“

Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba potpore u okviru mjere I.8.20. „Zaštita zdravlja, sigurnost i energetska učinkovitost“ u okviru Prioriteta 1. Europske unije „Poticanje održivog ribarstva te obnova i očuvanje bioloških resursa“ u sklopu provedbe Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021. - 2027., a u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (SL L 247, 13.7.2021.), Uredbe (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30.6.2021) te delegiranih i provedbenih propisa koji iz istih proizlaze. Predmet potpore su ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta te ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila. Korisnici mjere su vlasnici ribarskog plovila ili ovlaštenici povlastice uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.7.2024.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=27782