Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere III.1.„Pripremna potpora“

Ovim dokumentom mijenja se i dopunjuje trenutno važeći Pravilnik o provedbi mjere III.1.„Pripremna potpora“ („Narodne novine“, broj 77/23) koji se provodi u okviru Programa za ribarstvo i akvakulturu Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2021.-2027. godine. Predloženim izmjenama trenutno važećeg Pravilnika dodatno se pojašnjava način dostave akata koje izdaje Upravljačko tijelo prema korisniku, a u smislu načina dostave u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku te uzimajući u obzir mogućnosti i funkcionalnosti sustava FISHNET i korisničkog pretinca u okviru NIAS-a. Uz navedeno, predloženom dopunom Pravilnika uvodi se iznimka od obveze podnošenja zahtjeva za odobrenje promjena, a u svrhu smanjenja administrativnog opterećenja korisnika, kao i skraćivanja trajanja postupaka u provedbi potpora.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.11.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25613