Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca

Prijedlogom Pravilnika o izmjenama Pravilnika o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca predlaže se nova potvrda o ulovu koja će se koristiti u slučaju izvoza određenih vrsta u Japan (lignje, sipe, skuše i sardine) obzirom da Japan propisuje posebnu potvrdu za navedeno. Uzimajući u obzir o rast cijena, predlaže se povećanje maksimalnog iznosa u slučaju izravne prodaje ribe s plovila krajnjim potrošačima s dosadašnjih 398,17 eura na 800,00 eura. Nadalje, u pogledu prodaje s plovila definira se da istu mogu obavljati samo ovlaštenici povlastica koji su prethodno dostavili podatke o naporu i povratku odnosno iskrcaju, umjesto kako je do sada bilo definirano, ulovu, jer je uzeto u obzir da kroz različite vrste dostave podataka (elektronski i mobilni očevidnici i izvješća) određen dio ribara nema obvezu dostave podatka o ulovu prije iskrcaja, dok svi imaju obvezu dostave podatka o naporu i povratku/iskrcaju. Uz navedeno, preformulirana je iznimka za izravnu prodaju s plovila kojom se omogućava da, u proglašenim izvanrednim situacijama ili u slučaju elementarne nepogode koje onemogućavaju ili otežavaju uobičajenu prodaju ribe i drugih morskih organizama, bude dozvoljena prodaja ukupno prijavljenog dnevnog ulova, za vrijeme trajanja navedenog proglašenja.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.12.2023.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25515