Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2024. do 2026.

Program sufinanciranja rada regionalne organizacije vinara i vinogradara za razdoblje od 2024. do 2026. godine donosi se na temelju članka 39. Zakona o poljoprivredi Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18., 42/20., 127/20., 52/21. i 152/22.) – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21. i 152/22.) Regionalne organizacije vinara i vinogradara (u daljnjem tekstu: regionalne organizacije) osnovane su i priznate u skladu sa Zakonom o vinu (»Narodne novine«, broj 32/19.) okupljaju fizičke ili pravne osobe koje se bave proizvodnjom grožđa i/ili mošta i/ili vina u jednu regionalnu organizaciju za svaku od četiri vinogradarske regije u Republici Hrvatskoj. Regionalne organizacije promoviraju vinare iz svoje regije, upravljaju sustavom marketinškog označavanja vina, donose interne akte, predlažu članove Komisije na razini regije i podregija u postupcima ocjenjivanja vina, surađuju s regionalnim uredima Agencije i razmjenjuju podatke, daju tehničku i stručnu podršku vinarima u zaštiti, širenju korištenja zaštićenih oznaka i izraza ili samostalno poduzimaju aktivnosti potrebne za njihovu zaštitu. Namjera je ovim Programom podržati sve aktivnosti rada regionalnih organizacija koje doprinose razvoju marketinga i promocije vinara iz svoje regije, te razvoj sektora vinarstva u Republici Hrvatskoj. Provedba Programa potpore financirat će se iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 1.800.000,00 eura za trogodišnje razdoblje, unutar Financijskog plana Ministarstva poljoprivrede na poziciji T865020 – Uspostava regionalnih organizacija vinara i vinogradara, od čega se za trogodišnje razdoblje osigurava iznos od 1.000.000,00 eura za ABER potpore te iznos od 800.000,00 eura za de minimis potpore.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.11.2023.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25259