Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja izvornih pasmina peradi za razdoblje 2024. – 2026. godine

Program se donosi se na temelju članka 39. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 52/21 i 152/22). Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2022/2046 оd 24. listopada 2022. o izmjeni priloga Uredbi (EU) br. 1408/2013 radi njihove prilagodbe kako bi se uzele u obzir odredbe Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njegova Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj (SL L 275/25, 25.10.2022.). U okviru ovoga Programa, potpora se dodjeljuje za poticanje uzgoja uzgojno valjanih kljunova zagorskog purana, kokoši hrvatice, posavske kukmaste kokoši i križevačke kukmice. Provedbom Programa omogućiti će se povećanje broja uzgojno valjanih kljunova izvornih pasmina peradi, poboljšanje proizvodnih osobina te potaknuti interes kod novih uzgajivača za uzgojem ovih izvornih pasmina. Istovremeno, provedba Programa potaknut će jačanje gospodarske konkurentnosti uzgoja izvornih pasmina peradi te poboljšanje statusa poljoprivrednika u vrijednosnom lancu.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.11.2023.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25314