Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje 2023. do 2027.godine

Programom potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023. do 2027. godine osigurava se dodatna stabilnost i kontinuitet proizvodnje povećanim intenzitetom potpore za proizvođače. Sredstva za provedbu ovoga Programa u 2023.. godini u iznosu od 1.300.000,00 eura osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske unutar Financijskog plana Ministarstva poljoprivrede na poziciji K821074 – Programi državnih i de minimis potpora i sufinanciranje infrastrukture za razvoj poljoprivrede. Za provedbu ovoga Programa u 2024., 2025., 2026. i 2027. godini sredstva će se osigurati u Državnom proračunu Republike Hrvatske unutar razdjela 060 Ministarstva poljoprivrede. Cilj ovoga Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2023 do 2027. godine je zadržati interes proizvođača za proizvodnju šećerne repe i smanjiti negativni trend u sektoru šećera u Republici Hrvatskoj s krajnjim ciljem povećanja ukupnih proizvodnih površina pod šećernom repom, kako bi se uzgoj šećerne repe zadržao na poljoprivrednim površinama i osigurao rad postojećih preradbenih kapaciteta.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.9.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25091