Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Pravilnika o ekološkom heterogenom materijalu

Ovim prijedlogom Pravilnika osigurava se provedba odredbi Uredbe (EU) br. 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 kako je posljednji puta dopunjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2021/2306 od 21. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o službenim kontrolama pošiljaka ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja namijenjenih uvozu u Uniju te o potvrdi o inspekciji i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/1189 od 7. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu proizvodnje i stavljanja na tržište biljnog reprodukcijskog materijala iz ekološkog heterogenog materijala određenih rodova ili vrsta. Prijedlogom navedenog Pravilnika propisuju se detaljne odredbe vezane uz proizvodnju i stavljanje na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala iz ekološkog heterogenog materijala, uređuje se postupak prijavljivanja i sadržaj prijave iz članka 13. Uredbe (EU) 2018/848 koju će dobavljači podnositi nadležnom tijelu prije stavljanja na tržište heterogenog materijala. Svi ostali detalji koji se odnose na heterogeni materijal već su propisani Uredbom (EU) 2018/848 i Uredbom (EU) 2021/1189 koje su izravno primjenjive. Odredbe uredbi EU ne prenose se u nacionalno zakonodavstvo već se, po potrebi, nacionalnim zakonodavstvom detaljnije propisuje provedba pojedinih odredbi na nacionalnoj razini.

Savjetovanje je otvoreno do: 28.10.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25247