Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi mjere m8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe mjere 8 Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« (u daljnjem tekstu: podmjera 8.5) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. U okviru podmjere 8.5 potpora se dodjeljuje za ove operacije: a) 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura Prihvatljive su sljedeće vrste ulaganja: konverzija panjača, šikara, šibljaka i drugih degradiranih oblika šumskih sastojina u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika konverzija šumskih sastojina narušene strukture vrsta drveća u mješovite šumske sastojine s povoljnim udjelom glavnih vrsta drveća i konverzija šumskih kultura i plantaža u mješovite šumske sastojine visokog uzgojnog oblika autohtonih vrsta drveća. b) 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture. Prihvatljiva su ulaganja u radove i usluge u vezi s uspostavom i uređenjem staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča, smjerokaza i slično.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.1.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=6680