Savjetovanje s javnošću za Nacrt Prijedloga Izmjena Programa državne potpore proizvođačima svinja većih klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj dana 30. studenoga 2023. godine donijela je Odluku o donošenju Programa državne potpore proizvođačima svinja većih klaoničkih težina zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih mjerama za suzbijanje afričke svinjske kuge KLASA: 022-03/23-04/468, URBROJ: 50301-05/31-23-3 (u daljnjem tekstu: Program). Cilj Programa je dodjela potpore za nadoknadu gubitka prihoda za svinje većih završnih težina, otpremljene iz objekata u zoni ograničenja na klanje sukladno relevantnim propisima i mjerama kontrole bolesti. Sukladno odredbama Programa prihvatljivo razdoblje za potporu je od 1. listopada 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine. Proizvođači tovnih svinja većih završnih težina čiji se objekti nalaze u zoni ograničenja, zbog ograničenog kapaciteta odobrenih objekata za klanje papkara određenih za umanjene rizika od afričke svinjske kuge u periodu do 31.12.2023. godine nisu uspjeli isporučiti sve svinje većih završnih težina na klanje. Slijedom navedenog predmet Izmjena Programa je produžetak prihvatljivog razdoblja do 31. siječnja 2024. godine i osiguravanje dodatnih sredstava.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.1.2024.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26161