Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“

Izmjenama i dopunama Pravilnika se mijenjaju i dopunjuju odredbe Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“ („Narodne novine“, 3/18, 64/18 i 38/19) vezane za podnošenje prigovora, a slijedom promjena u nadležnosti rješavanja po prigovorima (umjesto dosadašnjeg Povjerenstva po prigovorima rješava nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede u skladu sa Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva). Nadalje, izmjene i dopune Pravilnika obuhvaćaju unaprjeđenje odredbi te priloga na način da sadrže dodatna pojašnjenja u svrhu boljeg razumijevanja te smanjenja administrativnog opterećenja korisnika. Također, izmjenama i dopunama usklađuju se odredbe vezane mogućnost promjene odobrenih operacija za koje je dodijeljena potpora u slučajevima kada je korisnik obveznik Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16). Naime, omogućuje se promjena koja podrazumijeva povećanje inicijalno dodijeljenog iznosa potpore ako se odnosi na troškove za koje se provodi postupak javne nabave prema odredbama Zakona o javnoj nabavi te koje je rezultat višeg iznosa vrijednosti predmeta nabave prema odabranoj ponudi u odnosu na procijenjenu vrijednost predmeta nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Uz te uvjete, povećanje iznosa dodijeljene potpore je moguće do najvišeg iznosa koji se može ostvariti za operaciju, a koji se propisuje natječajem te ako su u okviru predmetnog natječaja za promjenu dostupna raspoloživa sredstva raspoređena za taj natječaj.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.10.2019.
 

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=12272