Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga uredbe o prestanku važenja uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“, broj 93/15. i 70/16.)

Cilj je ovog savjetovanja omogućiti zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje mišljenje, prijedloge i primjedbe na prijedlog Uredbe o prestanku važenja uredbe o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“, broj 93/15. i 70/16.) Uredba o kriterijima za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“, broj 93/15. i 70/16.) propisuje kriterije za dodjelu zamjenskog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: u vlasništvu države) u slučajevima kada temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/2000, 131/2000, 27/2001, 65/2001, 118/2001, 80/2002 i 81/2002) ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište nije moguće vratiti u vlasništvo poljoprivredno zemljište koje im je oduzeto. Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18 i 115/18 ) propisano je da će se postupci za pronalaženje zamjenskog poljoprivrednog zemljišta, temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“, broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99,43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01,80/02,81/02), u slučajevima kada ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište nije moguće vratiti u vlasništvo poljoprivredno zemljište koje im je oduzeto, dovršiti sukladno Programima raspolaganja. Programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem donose općinska ili gradska vijeća za svoje područje, na prijedlog načelnika odnosno gradonačelnika, uz prethodno mišljenje županije i suglasnost Ministarstva poljoprivrede, odnosno za Grad Zagreb Gradska skupština Grada Zagreba za svoje područje uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede. Program raspolaganja, između svega ostaloga, treba sadržavati i površine određene za povrat i za zamjenu kada nije moguć povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Pravilnikom o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 27/2018) je propisana sva dokumentacija koja je potrebna da bi se Programi donijeli, a Uredi državne uprave u županijama, odnosno Grada Zagreba su dužni jedinicama lokalne samouprave dostaviti očitovanja o površini koju su iste dužne osigurati kao naknadu za oduzetu imovinu ( s obzirom na sve podnijete, a neriješene zahtjeve), sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“, broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99,43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01,80/02,81/02). Na temelju očitovanja Ureda državne uprave u županijama jedinice lokalne samouprave će u svojim Programima osigurati potrebne površine za povrat, a svi neriješeni postupci dovršit će se u Uredima državne uprave sukladno donesenim Programima raspolaganja. Obzirom će se postupci povrata dovršiti sukladno Programima raspolaganja a ne na način kako je definirano predmetnom uredbom ista prestaje važiti.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.7.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=11003