Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore za unaprjeđenje proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva u sustavu krava-tele, unaprjeđenje uzgoja ovaca, koza te izvornih pasmina peradi za razdoblje od 2018. do 2020. godine donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/18-04/365; URBROJ: 50301-25/05-18-2 od 16. studenoga 2018. godine (u daljnjem tekstu: Program) u 2019. i 2020. godini.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.4.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10646