Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, s konačnim prijedlogom zakona

Zakonom o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14, 56/15) utvrđena su nadležna tijela i njihove zadaće vezano uz organizaciju, koordinaciju i provedbu službenih kontrola, načini suradnje, komunikacije i izvješćivanja, uređen je sustav službenih i referentnih laboratorija te prekršajne odredbe. Nacionalnim programom reformi za 2018. godinu, utvrđene su mjere za jačanje konkurentnosti gospodarstva i unaprjeđenje poslovnog okruženja (mjera 4.1. i 4.1.1.) te s njima u vezi mjera „Objedinjavanje gospodarskih inspekcija“, kao temelj za učinkovitije obavljanje službenih kontrola, koji se sada obavljaju u središnjim tijelima državne uprave. Obzirom da provedbu službenih kontrola sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja od 1. travnja 2019. godine preuzima Državni inspektorat, potrebno je izmijeniti odredbe Zakona koje se odnose na poslove koje preuzima Državni inspektorat. Izmjenom odredbi Zakona u dijelu koji se odnose na poslove Državnog inspektorate stvoriti će se pretpostavke za stručno, učinkovito i racionalno obavljanje službenih kontrola te za nastavak funkcioniranja i osiguranja sustava sigurnosti hrane.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.2.2019.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=10182