Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ za 2017. godinu

Pravilnikom se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru provedbe mjere I.10. „Trajni prestanak ribolovnih aktivnosti“ u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020., a koja podrazumijeva dodjelu naknade vlasnicima ribarskih plovila za trajno povlačenje iz ribolova i to uništavanjem plovila, prenamjenom plovila u drugu djelatnost izvan gospodarskog ribolova na moru ili prenamjenom u svrhu očuvanja pomorske baštine u slučaju tradicionalnih drvenih plovila.

Uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore se utvrđuju u skladu sa Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.

Savjetovanje je otvoreno do: 6.9.2017.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=5917