Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima

Ovaj Pravilnik se donosi na temelju članka 28. stavka 6. Zakon o akvakulturi (NN 130/17), a istim se definiraju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore za štete od raznih vrsta ptica i ostalih životinja na šaranskim ribnjacima. Potpora na temelju ovoga Pravilnika podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava ovlaštenicima povlastice/dozvole za akvakulturu zbog šteta koje trpe od ptica i raznih životinja koje stalno ili povremeno obitavaju na uzgajalištima a koje značajno negativno utječu na poslovanje ribnjačara. Dodatno, ova potpora odobrena je (notificirana) od strane EK te je s time i EK prepoznala nužnost isplate određenih financijskih sredstava kako bi se pomoglo uzgajivačima slatkovodne ribe a s time očuvala i vrlo važna biološka staništa.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.6.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7673

Obrazloženje:

Za predmetni prijedlog pravilnika je predviđeno e-savjetovanje u trajanju od osam (8) dana. Naime, postupak notifikacije potpore od strane EK trajao je više od šest mjeseci, a uzimajući u obzir i pripremne radnje za notifikaciju (izrada studije, ispunjavanje notifikacijskog obrasca…) ovaj proces trajao je preko godinu i pol. U tome razdoblju uzgajivači slatkovodne ribe trpili su znatne direktne i indirektne štete bez da im je isplaćena adekvatna naknada, s obzirom da se radi uglavnom o velikom broju zaštićenih životinja.