Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o provedbi Programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2024. do 2026.

Ovim Pravilnikom propisuje se način provedbe Programa sufinanciranja rada regionalnih organizacija vinara i vinogradara za razdoblje od 2024. do 2026. godine (u daljnjem tekstu: Program). Korisnici potpore iz Programa su regionalne organizacije vinara i vinogradara (u daljnjem tekstu: regionalna organizacija) priznate u skladu s člankom 51. Zakona o vinu (»Narodne novine« broj 32/19.). Pravilnikom se uređuje postupak prijavljivanja, obrada zahtjeva, kontrola zahtjeva, prihvatljivi troškovi, način isplate. Za provedbu Programa i praćenje namjenskog korištenja sredstava zadužena je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Najveći iznos potpore po regionalnoj organizaciji iznosi 150.000,00 eura godišnje. Intenzitet potpore iznosi 100 % prihvatljivog troška. Financijska sredstva dodjeljuju se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. prosinca 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2020/972 od 2. srpnja 2020. (SL L 215 /3, 7. srpnja 2020.). Za provedbu Programa potpore u Državnom proračunu Republike Hrvatske za de minimis potpore osigurana su financijska sredstva za trogodišnje razdoblje u iznosu od 800.000,00 eura, od čega je osiguran iznos od 266.666,66 eura godišnje, dok se dio financijskih sredstava dodjeljuje se u skladu s Poglavljem I. i člankom 24. Uredbe Komisije (EU) br. 2022/2472 od 14. prosinca 2022. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektorima poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ABER potpore. Za provedbu Programa potpore u Državnom proračunu Republike Hrvatske za ABER su osigurana financijska sredstva za trogodišnje razdoblje u iznosu od 1.000.000,00 eura od čega je osiguran iznos od 333.333,33 eura godišnje.

Savjetovanje je otvoreno do: 2.11.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25260