Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu

Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (Narodne novine, br. 51/23) rok za zaprimanje jedinstvenih zahtjeva produžen je do 31. svibnja 2023. godine, a rok za zakašnjele zahtjeve do 26. lipnja 2023. godine. Prijedlogom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu mijenja se rok za izmjene jedinstvenog zahtjev ili odustajanje od njega u cijelosti ili djelomično za intervencije koje se odnose na površine sa 1. listopada na 1. studeni 2023. godine. Korisnicima čiji se dio Jedinstvenog zahtjeva odnosi na mjeru mliječne krave, a gdje se Jedinstveni zahtjev podnosi kao automatski sustav za zahtjeve, u slučaju promjena broja grla prisutnih na poljoprivrednom gospodarstvu, dan podnošenja Jedinstvenog zahtjeva smatra se zadnji dan roka za podnošenje Jedinstvenog zahtjeva. Navedena su pojašnjenja vezana za provedbu eko shema Minimalni udio leguminoza od 20 % unutar poljoprivrednih površina i Konzervacijska poljoprivreda, kao i njihovih kombinacija s mjerama i intervencijama koje se odnose na ekološki uzgoj. Smanjene su propisane minimalno proizvedene i isporučene količine sjemena za konvencionalnu i ekološku proizvodnju zbog vremenskih uvjeta, standarda koji se primjenjuju u proizvodnji sjemena te klimatskih promjena zbog čega je za očekivati da proizvedene količine neće biti na razini dosadašnjeg referentnog razdoblja i stoga su napravljene korekcije na određenim kulturama dok su na ostalim kulturama navedeni uvjeti već uzeti u obzir kod izrade Pravilnika. Izmjenama je bolje pojašnjeno da korisniku ne može biti dodijeljena potpora za više intervencija unutar proizvodno vezanih plaćanja za istu površinu. Bolje su pojašnjene kazne za neispunjavanje obveza kod eko shema i IAKS mjera ruralnog razvoja te su prilagođene kazne kod prekoračenja prijava vezanih za životinje s obzirom na prijavljeni broj životinja. Izmijenjene su odredbe o sankcioniranju kršenja uvjeta prihvatljivosti za dobrobit životinja kod obveze povećanja podne površine na način da se plaćanje za prvo kršenje i prvo ponavljanje umanjuje za 10 % ako je odstupanje od nadstandarda do 10 %, za drugo ponavljanje 30 %, a pri trećem i četvrtom kršenju nema plaćanja. Ako je odstupanje veće od 10 % od nadstandarda, nema plaćanja. Ostale izmjene i dopune Pravilnika odnose se na manje tehničke izmjene.

Savjetovanje je otvoreno do: 23.5.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=24117