Savjetovanje s javnošću za Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru

Opis savjetovanja: Ovim Prijedlogom Pravilnika dopunjuje se Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru („Narodne novine“, br. 38/18 i 48/18 - ispravak) u odnosu na primjenu njegovih odredbi koje se odnose na obvezu vođenja podataka o ribolovnom naporu, ulovu i iskrcaju na novim obrascima očevidnika, odnosno izvješća sadržanim u Prilozima 1. – 3., a sukladno člancima 6. i 7. ovog Pravilnika. S obzirom na potrebu tiska znatnijih količina novih obrazaca očevidnika i izvješća o ulovu te njihove distribucije velikom broju korisnika, a što nije bilo moguće proceduralno uskladiti s danom stupanja na snagu Pravilnika, neophodno je odgoditi rok primjene navedenih odredbi Pravilnika na 01. listopada 2018. godine, do kada na snazi ostaju obrasci očevidnika i izvješća iz Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 87/15).

Savjetovanje je otvoreno do: 23.6.2018.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7774