Pravilnik za sufinanciranje organiziranog nastupa hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim sajmovima i natjecanjima u inozemstvu za razdoblje od 2024. do 2026. godine

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba Programa za sufinanciranje organiziranog nastupa hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim sajmovima i natjecanjima u inozemstvu za razdoblje od 2024. do 2026. godine (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/23-04/41, URBROJ: 50301-05/14-23-3 od 2. studenoga 2023. godine, kojim će se se dodijeliti potpore prihvatljivim korisnicima u skladu s kriterijima i uvjetima propisanima Programom i ovim Pravilnikom. Ciljevi savjetovanja su upoznavanje javnosti s načinom provedbe Programa te njegovim financiranjem, provedbom postupka dodjele potpore, uvjetima prihvatljivosti aktivnosti, korisnika i troškova, sadržaju prijave te načinu odabira.

Savjetovanje je otvoreno do: 16.12.2023.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25696