Poziv na javnu raspravu za Program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za g.j. „Žumberačke šume“

Program obuhvaća područje katastarskih općina Kalje, Kostanjevac, Mrzlo Polje Žumberačko, Željezno Žumberačko i  Žumberak.
 
Pozivamo sve zainteresirane šumoposjednike i ostalo građanstvo, predstavnike općine Žumberak i Krašić  i  mjesnih odbora, predstavnike Parka Prirode,  predstavnike vatrogasne zajednice te ostale zainteresirane stranke da se odazovu javnoj raspravi.
 
Rasprava će se održati u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Franje Tuđmana 47/II, 10 450 Jastrebarsko 26.01.2020 s početkom u 10:00 sati.
 

Raspravu organizira Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva lovstva i drvne industrije, Sektor za šume privatnih šumoposjednika, Odjel za unapređenje privatnih šuma – Područna jedinica Zagreb, Ispostava Jastrebarsko, a vodi PRO SILVA .d.o.o., Trg senjskih uskoka  1-2, 10000 Zagreb, kao izrađivač programa gospodarenja.
 
Kontakt broj izvođača: 091 236 3281 Denis Stojsavljević
Kontakt broj Ministarstvo poljoprivrede: 099 490 3856 Božidar Hrvoj